GA GEZELLIG MEE MET EEN VAN ONZE THEMA-VAARTOCHTEN
O
pen individuele inschrijvingen.
De boot is dan niet privé, maar bent u met andere gezellige mensen aan boord.
Onderstaand ziet u actuele info over komende themavaarten


Rondvaert ende Maelteyd

Sondag den tiende dag van den derde maend in het jaer des heeren tweeduzend ende negentien.

Zondag 10 maart 2019

14.00 - 17.30 uur

 

Sondag den tiende dag van den derde maand in het jaar des heeren tweeduzend ende negentien kan men meede vaeren met schleepboot den IJsvogel voor ene historische rondvaert ende Maelteyd. Wey sullen Uwe op deese dag ene heerleycke dis voorschotelen met verruckeleyck gebraet ende veele andere heerleyckheden.

Wey sullen Uwe aengenaem aan boord onthaele met geback gemaeckt van veele appels ende overgoten met gesuyckerde room ende feesteleycke dranck ter uwer vermaeck.

Om mede te gaen moet men betaele niet meer dan drie ende halve Floreynen. Uwe kunt vanaf heden sofoort kenbaer maecken dat Uwe voornemens seynde Uwe te voegen bey het vroleycke geselschap. Uwe sult dan gebruyck kunnen maecken van den verspreeckhoorn ende cijfers draaien 0646405404. Uwe sult dan Uwe naem seggen ende cijfers van uwe verspreeckhoorn ende getale lieden met welcke u wenscht te verscheynen voor dese schoone vaert ende maelteyd.

Voor dit gelach met veele drancken, speysen ende vrolijckheyt verhoocht met musiek uit ene mechanische minnestreeldoos, betaelen men niet meer dan negenendertig ende halve huydige euromunt voor elcke
opvaerende mensch ende is daermeede allesch en ten eynde betaeld!

(€ 39,50 p.p. all in)

Den afvaert is soodra den klok des middagsch twee heyt ende wey sullen pas drie ende halve uren laeter wedergekeerd seyn. 

Wey sullen vertrecken ten noorden van den stadt Delft ende vaeren over den schoone Vliet.

Voor insage van alle heerleyckheden mooghe Uwe den kaert sien welcke bey dese konde vergeselt gaet.